ZAKON JE TU DA SE POŠTUJE!

100 000 potpisa za ravnopravnost!

Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u
procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana.

IZBORI SE ZA RAVNOPRAVNOST! DAJ SVOJ GLAS! 100.000 ZA RAVNOPRAVNOST

Lokacija: Tuzla, BiH

Telefon: 035 302 500

E-mail: info@izborise.com