Potpisa sa terena

BROJKE GOVORE!

%

Žena na pozicijama načelnica

%

Žena u Domu naroda BiH

%

Žena u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine

Na listi od 97 država, njih 36 dostiglo je kritičnu masu od 30% žena na ministarskim pozicijama, a na posljednjem 97. mjestu nalazila se Bosna i Hercegovina.

Šta građani i građanke očekuju od političkih partija da učine za ravnopravnost spolova?

IZBORI SE ZA RAVNOPRAVNOST! DAJ SVOJ GLAS! 100.000 ZA RAVNOPRAVNOST

100 000 POTPISA ZA RAVNOPRAVNOST – PROMOTIVNI VIDEO

Lokacija: NVO KAMELEON OTVORENA MREŽA LJUDSKIH PRAVA I DEMOKRATIJE, TUZLA BIH

Telefon: +387 35 302 532

E-mail: ravnopravnost@izborise.com